ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอน้ำยืน นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประธานพิธีเปิด

🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันที [...]

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30น. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน

🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันที [...]

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา พัฒนาการอำเภอน้ำยืน ได้มอบหมายให้ นางสาวณัทชลิดา พรรษา

🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันที [...]

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันที [...]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ได้มอบหมายให้ นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา พัฒนาการอำเภอน้ำยืน ประธานในที่ประชุมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน จัดประชุมผู้นำอช.อำเภอน้ำยืน ทั้งหมด 7 ตำบล

🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันที [...]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563

🌸🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันท [...]

นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน ใน พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

🌸🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันท [...]

นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน ในกิจกรรมปลูกป่า “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยเสด็จพ่อ” โดย นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา พัฒนาการอำเภอน้ำยืo

🌸🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที [...]