ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ก.ค. 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

🌻 น้ำยืนดินแดนแห่งความสุข 🌻 เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ [...]
10 ก.ค. 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา พัฒนาการอำเภอน้ำยืน ได้มอบหมายให้ นายบพิธ วาทวิจารณ์

🌻 น้ำยืนดินแดนแห่งความสุข 🌻 เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ [...]
10 ก.ค. 2563

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา พัฒนาการอำเภอน้ำยืน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน ได้จัดตั้ง “ตู้ปลูกเป็น ปันสุข”

🌻 น้ำยืนดินแดนแห่งความสุข 🌻 เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ [...]
09 ก.ค. 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-18.00 น. พัฒนาการทั้ง 5 อำเภอ (อำเภอเดชอุดม อำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำขุ่น อำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก) ได้ดำเนินการคัดเลือก

🌻 น้ำยืนดินแดนแห่งความสุข 🌻 เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ [...]
03 ก.ค. 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ หนุนชู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน มอบหมายให้ นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา

🌻 CDD NAMYUEN NEWS 🌻 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น [...]
01 ก.ค. 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา พัฒนาการอำเภอน้ำยืน มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ ถูกธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่

🌻 CDD NAMYUEN NEWS 🌻 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น [...]
29 มิ.ย. 2563

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

🌻 CDD NAMYUEN NEWS 🌻 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 [...]
29 มิ.ย. 2563

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563

🌻CDD NAMYUEN NEWS🌻 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น [...]