นางสาวนันท์นภัส สุวรรณา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอน้ำยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย namyuen วันที่ 08 ส.ค. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอน้ำยืน นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประธานพิธีเปิด

🌷น้ำยืนดินแดน🌸🌷 แห่งความสุข เรียน ผู้บังคับบัญชา ⏱วันที [...]