ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ดังนี้

1) ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ  ปี 2558

2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ตามโครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายผู้นำพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558  ประเภท เครือข่ายองค์กรชุมชน

ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 232 times, 1 visits today)