พช.นาหมื่น “ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ผ่านช่องทางออนไลน์”

เข้าชม 3 ครั้ง

🌹🌹🌹ที่นี่…นาหมื่น…ดินแดนในฝัน…สวรรค์น่านใต้…🌄

 

📌📌📌พช.นาหมื่น “ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ผ่านช่องทางออนไลน์”

 

📝📢วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวจุฬาภรณ์  ศรีประสม พัฒนาการอำเภอนาหมื่น มอบหมายให้ นายพิทักษ์พงษ์  วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกานต์ธีรา  บุญอินทร์ ผู้นำชุมชนตำบลเข้มแข็ง ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4

 

🔊รายงาน…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น

(Visited 3 times, 1 visits today)