พช.นาหมื่น “ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565”

เข้าชม 4 ครั้ง

🌹🌹🌹ที่นี่…นาหมื่น…ดินแดนในฝัน…สวรรค์น่านใต้…🌄

 

📌📌📌พช.นาหมื่น “ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565”

 

📝📢วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวจุฬาภรณ์  ศรีประสม พัฒนาการอำเภอนาหมื่น ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อรับฟังข้อราชการ และการติดตามการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอนาหมื่น และงานแก้ไขปัญหาความยากจน และงานอื่นๆ โดยมี นางสาวศิริพร  กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 

🔊รายงาน…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น

(Visited 4 times, 1 visits today)