พช.นาหมื่น “ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ”

เข้าชม 5 ครั้ง

🌹🌹🌹ที่นี่…นาหมื่น…ดินแดนในฝัน…สวรรค์น่านใต้…🌄

 

📌📌📌พช.นาหมื่น “ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกิจกรรมที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ”

 

📝📢วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวจุฬาภรณ์  ศรีประสม พัฒนาการอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกิจกรรมที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ นางสาวนรากร  วนวาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน การเขียนโครงการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2

 

🔊รายงาน…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น

(Visited 5 times, 1 visits today)