พช.นาหมื่น “จัดกิจกรรมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตาม แนวทางพระราชดำรัสพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ”

เข้าชม 2 ครั้ง

🌹🌹🌹ที่นี่…นาหมื่น…ดินแดนในฝัน…สวรรค์น่านใต้…🌄

 

📌📌📌พช.นาหมื่น “จัดกิจกรรมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตาม แนวทางพระราชดำรัสพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ”

 

📝📢วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริพร  กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น นางสาวจุฬาภรณ์  ศรีประสม พัฒนาการอำเภอนาหมื่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตาม แนวทางพระราชดำรัสพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยผู้นำต้องทำก่อน ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 

🔊รายงาน…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น

(Visited 2 times, 1 visits today)