โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 31 สิงหาคม 64 นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม พัฒนาการอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 21 times, 1 visits today)