ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา08.30น. นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาหมื่น มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงกรมิกา สิทธิโน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วย นายวิโรจน์ ต๊ะนา ผู้ใหญ่บ้านหลักหมื่น ม.1ต.นาทะนุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบลต้นแบบ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)