พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาหมื่น และนางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภออาวุโส ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ ประจำปี 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ให้แก่นายอำเภอ, ผู้แทนนายอำเภอ จำนวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 15 กองทุน ในเขตพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน

(Visited 16 times, 1 visits today)