ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น โดยนางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม พัฒนาการอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)