@อำเภอนาหมื่น@ การดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 17 – 19 เมษายน พ.ศ.2562 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น ดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ ศาลาประชาคมบ้านนายาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 

(Visited 50 times, 1 visits today)