@อำเภอนาหมื่น@ การติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน/การจัดทำแฟ้มข้อมูลครัวเรือน

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น ติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน/การจัดทำแฟ้มข้อมูลครัวเรือน ร่วมกับทีมงานจากจังหวัด นำโดย นายวีระพันธ์ การินไชย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และ นายบรรจบ ธรรมสมบูรณ์ : ผอ.กศน.อำเภอเวียงสา/ผู้แทนสนง.กศน.จังหวัด ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 38 times, 1 visits today)