@อำเภอนาหมื่น@ การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหัวทุ่ง

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 ว่าที่ ร.ต.หญิง กรมิกา สิทธิโน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 96 times, 1 visits today)