@อำเภอนาหมื่น@ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัด

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 31 times, 1 visits today)