@อำเภอนาหมื่น@ การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลย์ ไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอนาหมื่น ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 52 times, 1 visits today)