@อำเภอนาหมื่น@ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอนาหมื่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี นางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมฯ

 

(Visited 224 times, 1 visits today)