แถลงข่าว การจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี 2559

11 กันยายน 2560 กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และจัดพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานฯ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนนาโพธิ์

(Visited 129 times, 1 visits today)