พช.น้ำปาด ซักซ้อมกลุ่มสตรีเพื่อแจ้งแนวทางโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

📣 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 📣
พช.น้ำปาด ซักซ้อมกลุ่มสตรีเพื่อแจ้งแนวทางโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอน้ำปาด โดยพัฒนากรประจำตำบลและอาสาพัฒนา ซักซ้อมแนวทางโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้กับกลุ่มสตรีตำบลท่าแฝก ณ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 8 times, 1 visits today)