🌈พช.น้ำปาดจัดทำวีดีทัศน์แผนธุรกิจ กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านฝาย

📣 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 📣
🌈พช.น้ำปาดจัดทำวีดีทัศน์แผนธุรกิจ กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านฝาย
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอน้ำปาด จัดทำวีดีทัศน์แผนธุรกิจ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านฝาย หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่ม และส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มต่าง ๆ
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 9 times, 1 visits today)