🌈พช.น้ำปาด..ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวร🌱🍆

📣 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 📣
🌈พช.น้ำปาด..ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวร🌱🍆
🎯วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) และพระอธิการพายุ ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดป่ากั้ง (ประธานฝ่ายสงฆ์) ดำเนินการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลักบวร (บ้าน วัด ราชการ) พร้อมด้วยคณะพระวัดป่ากั้ง และนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด ผู้นำหมู่บ้าน คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลท่าแฝก และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอน้ำปาด พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยได้ปลูกผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด เช่น ต้นมะเขือ พริก ผักชี ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วม”การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ณ วัดป่ากั้ง หมู่ที่ 5 บ้านป่ากั้ง ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์🌿
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 11 times, 1 visits today)