🌈ประกวดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด

📣 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 📣
🌈ประกวดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 โดยนางสาวนิตยา เลื่อนลอยเป็นประธานฯ นำคณะกรรมการฯ จากทุกภาคส่วนจำ นวน 11 คน ดำเนินการประกวดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก โดยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกและทีมงาน อบต.ท่าแฝก ให้การตอนรัย พร้อมนี้นายอำเภอศุภชัย บุญทิพย์ ได้กล่าวตอนรับคณะกรรมการดังกล่าว
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 12 times, 1 visits today)