นางลัดดาวัลย์ ฟองดา

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอน้ำปาด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์