“สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” เทศบาลตำบลสงเปลือย

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

นายชนิพนธ์  สงวนสัตย์  นายอำเภอนามน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลุกพืชผักปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเทศบาลตำบลสงเปลือยและมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน นำไปขยายผลในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป

โดยมี นายอภิชาติ  คำตานิตย์ พัฒนาการอำเภอนามน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานการดำเนินจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วันฯ ระดับตำบล/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบล/คณะกรรมการพัฒนาสตรี/เทศบาลตำบลสงเปลือยและ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ บ้าน นางสาวระวิวรรณ์  กั้ววงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านหัวงัว หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อำเภอนาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือ ทำให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

(Visited 22 times, 1 visits today)