ตู้ปันสุขอำเภอนามน

เข้าชม 20 ครั้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  นายชนิพนธ์  สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน  เปิดตู้ปันสุขอำเภอ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนามน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ covid-19

โดย นายอภิชาติ  คำตานิตย์ พัฒนาการอำเภอนามนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนามน ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าร่วมกิจกรรมนำเติมตู้ปันสุข เพื่อคลายความทุกข์ แก่พี่น้องชาวนามน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

□ มาม่า 4 ห่อใหญ่

□ ปลากระป๋อง 2 แพ็ค

□ น้ำมันพืช  1 ลัง

□  ไข่ไก่  5 แผง

#  ชาวนามนร่วมใจ พ้นภัยโควิด #

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)