ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอน้ำหนาว

เข้าชม 5 ครั้ง

@ พช.น้ำหนาว ; ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอน้ำหนาว

📝วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ประสานงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล จำนวน 60 คน ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอน้ำหนาว  โดยมีนายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอน้ำหนาว ให้โอวาทการพัฒนากลุ่มสตรีและเป็นประธานในพิธี และระหว่างดำเนินโครงการ ฯ ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอน้ำหนาว (กพสอ.) พร้อมด้วยเตรียมความพร้อมโครงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กรและสตรีในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลายในชุมชน ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก ให้เป็นที่แพร่หลายในพื้นที่

 

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว

(#)มท.สร้างสุข (Happy  Creation) กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)