ประวัติความเป็นมา

นากลาง [นา-กฺลาง] แยกจากอำเภอหนองบัวลำภูเมื่อ พ.ศ. 2508 และถูกยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2512 ในปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอนากลางมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนากลางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 127 หมู่บ้าน

1. นากลาง (Na Klang) 16 หมู่บ้าน
2. ด่านช้าง (Dan Chang) 14 หมู่บ้าน
3. กุดดินจี่ (Kut Din Chi) 21 หมู่บ้าน
4. ฝั่งแดง (Fang Daeng) 18 หมู่บ้าน
5. เก่ากลอย (Kao Kloi) 13 หมู่บ้าน
6. โนนเมือง (Non Mueang) 15 หมู่บ้าน
7. อุทัยสวรรค์ (Uthai Sawan) 12 หมู่บ้าน
8. ดงสวรรค์ (Dong Sawan) 9 หมู่บ้าน
9. กุดแห่ (Kut Hae) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนากลางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกุดดินจี่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดดินจี่
  • เทศบาลตำบลนากลาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนากลาง บางส่วนของตำบลด่านช้าง และบางส่วนของตำบลกุดแห่
  • เทศบาลตำบลฝั่งแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฝั่งแดงทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลเก่ากลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเก่ากลอยทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดดินจี่ (นอกเขตเทศบาลตำบลกุดดินจี่)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านช้าง (นอกเขตเทศบาลตำบลนากลาง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเมืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงสวรรค์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากลางและตำบลกุดแห่ (นอกเขตเทศบาลตำบลนากลาง)
(Visited 4,340 times, 1 visits today)