โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กิจกรรม : นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู ดำเนินงานตามโครงการบริหารกา [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาคูเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565      – เวลา 09.30 น. สำนัก [...]

อ่านต่อ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565      – เวลา 08.30 น. นางส [...]

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 – เวลา 09.00 น. สำนักงาน [...]

อ่านต่อ