การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565
     – เวลา 09.00 น. อำเภอนาคู นำโดย นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอนาคู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดสรรฯ ในการลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 4 ประเภท เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย
     1. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     2. ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย-หญิง โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
     4. ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน : โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
     ณ บ้านจาน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
(Visited 19 times, 1 visits today)