การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565
– เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู นำโดย นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย พัฒนาการอำเภอนาคู ร่วมกับ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาคู โดยมีนายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอนาคู เป็นประธานฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาคู ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 13 times, 1 visits today)