การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อน#โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ#ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู ร่วม [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สพอ.นาคู วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

มหกรรมสืบศิลป์ถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชินีพระพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ 227 ปี ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู พร้อม [...]

อ่านต่อ