จังหวัดฯ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2563 อำเภอนาคู

 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (ภาคบ่าย) เวลา 13.00-17.00 น. ณ บ้านโคกยาว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ และนักวิชาการจังหวัด ประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือก เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากพี่น้องแต่ละหมู่บ้านอย่างอบอุ่น

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2563 ที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การประกวดหมู่บ้าน, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช. ),กลุ่มองค์กรแกนหลักฯ และศอช. ต.

คัดเลือก เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ประกอบด้วย การประกวดระดับตำบล (กำนัน/นายก อปท ), หมู่บ้าน (หัวหน้าคุ้ม) และครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอย่าง)

วัตถุประสงค์ เพื่อ
1) คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับโล่พระราชทาน
2) สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้นำชุมชน
3) จัดการความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการชุมชน

(Visited 99 times, 1 visits today)