นายนพรัตน์ สายสมบัติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขาวงรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาคู

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์