น.ส.วิไลวรรณ แสนสร้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาคู

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nakhu วันที่ 11 ก.ค. 2565

กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาคูเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565