น.ส.วิไลวรรณ แสนสร้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาคู

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nakhu วันที่ 16 มิ.ย. 2565

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565