ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย
ที่ว่าการอำเภอนครไทย, ถนนอุดรดำริห์, หมู่ที่ 11 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก, 65120 เบอร์โทรศัพท์ 055-389-498
FAX 055-389-498
อีเมล์ nakhonthai@cdd.go.th

(Visited 1,184 times, 1 visits today)