สพอ.นครไทย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุเรียน ณ ตลาดชุมชนตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เข้าชม 9 ครั้ง

⏰ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

🔁 นางไพเราะ ขวัญอ่อน พัฒนาการอำเภอนครไทย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุเรียน ภายใต้โครงการ มหกรรมทุเรียนบุญ สมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เพื่อนำรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายทุเรียนไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ขาดปัจจัย 4 ตามนโยบายของทางราชการ โดยมี นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดชุมชนตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

🎏 ภาพข่าว/รายงาน : สารสนเทศ สพอ.นครไทย
สามารถรับชมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที https://www.facebook.com/nakhonthail.cdd/ หรือ https://district.cdd.go.th/nakhonthai/

(Visited 9 times, 1 visits today)