สพอ.นครไทย ร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาสัมพันธ์ Application Click ชุมชน

เข้าชม 4 ครั้ง

⏰ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

🔁 นางไพเราะ ขวัญอ่อน พัฒนาการอำเภอนครไทย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง อาภัสรา ทาสีดา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และประชาสัมพันธ์ Application Click ชุมชน แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน อาสาสมัครฯ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 27 หมู่บ้านของตำบลหนองกะท้าว ณ อาคาร SML หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

🎏 ภาพข่าว/รายงาน : สารสนเทศ สพอ.นครไทย
สามารถรับชมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที https://www.facebook.com/nakhonthail.cdd/ หรือ https://district.cdd.go.th/nakhonthai/

(Visited 4 times, 1 visits today)