สพอ.นครไทย เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

เข้าชม 3 ครั้ง

🔜 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

🔁 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอนครไทย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทางทีวี พช.

(Visited 3 times, 1 visits today)