คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560

เข้าชม 200 ครั้ง

8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอนครหลวง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำองค์กร ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง

(Visited 200 times, 1 visits today)