พช.อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พช.อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน​ 2564
เวลา​ 09.30 น.
นางชินีนาถ​ ยังช่วย​ พัฒนาการ​อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ ได้มอบหมายให้นางสาวเพชรัตน์​ พงษ์สวัสดิ์ พัฒนากรผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และตัวแทนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนโคขุ่น หมู่ 9 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​ ได้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเรื่องต่างๆดังนี้
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม
– ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– ประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ครั้งที่ 2
– ถอดองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนและประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจ​ฐานรากมั่นคงและ​ชุมชน​พึ่งตนเอง​ได้​ ภายในปี​ 2565​ Change for good
ภาพ/ข่าว​ สำนักงาน​พัฒนาชุมชน​อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ รายงาน
(Visited 18 times, 1 visits today)