รายงานผลตามกิจกรรม : รักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต SSG อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปี 2562

รายงานผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่มาตรฐาน ssg อำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2562 เนื่องในโอกาส “6 มีนาคม วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิต และ 6 – 8 มีนาคม สัปดาห์การประหยัดและการออม

รายงานผลการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ อำเภอนาแก ประจำปี 2562 [...]
อ่านเพิ่มเติม