พช.นาแก ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในการติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่ตำบลหนองสังข์และพิมาน

@นาแก…รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมผู้นำในการเตรียมความพร้อมสถานที่ประกวดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ปี 2563 ระดับประเทศ

@นาแก…รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม