พช.นาแก สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.นาแก สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์กรสตรี การทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์กรสตรี การทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

พช.นาแก ร่วมกับองค์กรสตรีพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพองค์ [...]
อ่านเพิ่มเติม