พช.นาแก ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 บ้านนาคู่เหนือ หมู่ 8 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

@นาแก รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านนาทุ่งมั่ง ม.6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

@นาแก…รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 บ้านหนองสังข์ หมู่ 7 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

@นาแก รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 บ้านหนองสังข์ หมู่ 10 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

@นาแก รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ลงพื้นที่ติดตามการปลูกพืชผักสวนครัวระยะที่ 2 ณ วัดสระพังทอง ม.1 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

@นาแก…รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านแก้ง ม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

@นาแก…รักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ร่วมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

@นาแกรักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ร่วมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ

@นาแกรักกัน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ [...]
อ่านเพิ่มเติม