อำเภอนาแก

คำขวัญอำเภอนาแก "ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ "

ประวัติความเป็นมา อำเภอนาแกเดิมชื่อ “เมืองกบิล”  ซึ่งถูกข้าศึกรุกรานและกวาดต้อนราษฎรจนหมดสิ้น กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาถึงมีชนกลุ่มหนึ่ง  อพยพมาจากประเทศลาว มีนายเพีย ตาดูด เป็นหัวหน้า  ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านต้นแหน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก  ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นเมืองใหญ่  บึงน้ำเต็มไปด้วยต้นสะแกจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “นาแก”  
 

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอนาแกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 143 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาแก   (Na Kae)   12 หมู่บ้าน         7. ก้านเหลือง   (Kan Lueang)   14 หมู่บ้าน
2. พระซอง   (Phra Song)   16 หมู่บ้าน         8. หนองบ่อ   (Nong Bo)   12 หมู่บ้าน
3. หนองสังข์   (Nong Sang)   12 หมู่บ้าน         9. นาเลียง   (Na Liang)   12 หมู่บ้าน
4. นาคู่   (Na Khu)   11 หมู่บ้าน         10. บ้านแก้ง   (Ban Kaeng)   11 หมู่บ้าน
5. พิมาน   (Phiman)   11 หมู่บ้าน         11. คำพี้   (Kham Phi)   9 หมู่บ้าน
6. พุ่มแก   (Phum Kae)   16 หมู่บ้าน         12. สีชมพู   (Si Chomphu)   7 หมู่บ้าน

มีองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นทั้งสิ้น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาแก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาแก
 • เทศบาลตำบลพระซอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระซองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาแก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสังข์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุ่มแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้านเหลืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำพี้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีชมพูทั้งตำบล

 

 

 
 
เมื่อท่านมาเที่ยวอำเภอนาแก  ท่านจะได้มานมัสการพระธาตุศรีคุณ (พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร) "พระธาตุศรีคุณ" ถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ชาว อ.นาแก จ.นครพนม  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมื่องของอำเภอนาแก   ลักษณะส่วนบนของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม  ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระ อรหันต์สารีริกธาตุของพระโมคลานะ  พระสารีบุตร พระสังกัจจายนะเชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้
อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง ทำให้ในช่วงวันสำคัญต่างๆ จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้บูชาจำนวนมาก
(Visited 4,378 times, 5 visits today)