📰พช.นาแก นำทีมองค์กรสตรีเย็บที่นอนใช้ในโรงพยาบาลสนาม

📰พช.นาแก นำทีมองค์กรสตรีเย็บที่นอนใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ บ้านพิมาน หมู่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาแก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับองค์กรสตรีตำบลพิมาน ร่วมกันเย็บที่นอนสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามอำเภอนาแก

🌹นาแก รักกัน 🌹เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 <>

(Visited 15 times, 1 visits today)