🏘 หม่องนี่…นาแห้ว ก๋อ ⏰ 24 ธันวาคม 2563 📢 สพจ.เลย เยี่ยมเยือน การดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ไทนาแห้ว

🏘 หม่องนี่…นาแห้ว ก๋อ
⏰ 24 ธันวาคม 2563
📢 สพจ.เลย เยี่ยมเยือน การดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ไทนาแห้ว
📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย โดยนายบุญมา เต็มหลวง นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ออกติดตาม เยี่ยมเยือน กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🌺 โดยมี นายสุรศักดิ์ มัชฌิมา นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาแห้ว พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้นำเยี่ยมชมแปลง นางบุญไทย พิมพ์พก โดยพื้นที่แปลงสามารถพัฒนา ต่อยอด ไปสู่ศูนย์เรียนรู้ เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่ให้กับครัวเรือนอื่น ในพื้นที่ได้ ในการนี้ท่านสาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ นายก อบต.นาพึง พร้อมทีมงาน ได้มาเยี่ยมแปลงในครั้งนี้ด้วย โดยพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกัน
📍📍 ณ แปลงโคกหนองนา นางบุญไทย พิมพ์พก บ้านนาพึง หมู่ที่ 1 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
🍁 Change for Good // Community Development Department
📷 ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.นาแห้ว จังหวัดเลย

(Visited 4 times, 1 visits today)