ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว สภ.นาแห้ว เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว
━━━━━━━━━━━━
📆 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563
🕑 เวลา 09:30 น.
━━━━━━━━━━
นายสุรศักดิ์ มัชฌิมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชน(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วย ทีมครูพาทำลูกจ้างเหมาบริการโคก หนอง นา ร่วมกิจกรรม ห่มดิน พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ “โนนสาวเอ้”โคกหนอง นา โมเดล ภายใต้การดูแลของ สภ.นาแห้ว เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
Change for good
━━━━━━━━━━━
📸/ข่าว:ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
(Visited 4 times, 1 visits today)