สพอ.นาดูนร่วมกิจกรรม “สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู ตำบลหนองไผ่ อำเภอาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม 17 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽 พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่​ 16 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม เข้ามาให้การสนับสนุน อาทิเช่น สหภาพยุโรป (EU) มูลนิธิแอคชั่นเอดประเทศไทย มูลนิธิ WSF สะพานบุญ สมาคมไทบ้าน สภาพัฒนาการศึกษามหาสารคาม สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธ์ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประมงจังหวัดมหาสารคาม เกษตรอำเภอนาดูน เพื่อร่วมกันสร้างฐานการผลิตความมั่นคงทางอาหาร ให้นักเรียนมีอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานตลอดปี มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยมีนายอำเภอนาดูน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว
ในการนี้ นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาเข้าร่วมเกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#WorldSoilDay

#CDD

#อาสาพัฒนา

(Visited 17 times, 1 visits today)