ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

เข้าชม 35 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽 พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่​ 4 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น
นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ติดตามสนับสนุน เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
1.แปลง นายศิริพงษ์ ปิดตาทะนัง บ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ 11 ตำบลดงยาง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 พบว่าครัวเรือนต้นแบบมีการบริหารจัดการแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยขุดคลองไส้ไก่ขนาดเล็กเพื่อกระจายความชุ่มชื้นในแปลง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา เพื่อบริโภค แบ่งปัน ลดรายจ่าย มีรายได้จากการจำหน่าย กล้วย ตะไคร้  และฝรั่ง ปัญหาที่พบคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งนี้ครัวเรือนมีความสุขที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ

2.แปลง นางเถาวัลย์ เวสา หมู่ที่ 10 ตำบลดงยาง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ครัวเรือนต้นแบบมีการบริหารจัดการแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา เพื่อบริโภค แบ่งปัน ลดรายจ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัว วันละประมาณ 200-300 บาท ปัญหาที่พบคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร ซึ่งครัวเรือนอยู่ระหว่างปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสำหรับการเพาะปลูก

3. แปลง นายสนั่น มะเสนา หมู่ที่ 10 ตำบลดงยางขนาดพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:1 ครัวเรือนต้นแบบมีการบริหารจัดการแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา เพื่อบริโภค แบ่งปัน ลดรายจ่าย ปัญหาที่พบคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร ซึ่งครัวเรือนอยู่ระหว่างปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสำหรับการเพาะปลูก

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ครัวเรือนให้ความสำคัญในการเลี้ยงดิน ห่มดิน เพื่อสร้างดินให้มีชีวิต ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
******************************
ภาพข่าว /รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
# GlobalSoilPartnership
# UNFAO
# CDD
# SEPtoSDGs
# SDGforAll@Kmitl
# กรมการพัฒนาชุมชน                                                                                                                                                                        #อาสาพัฒนา

(Visited 35 times, 1 visits today)