พช.นาดูน เยี่ยมครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ.ฯ

เข้าชม 9 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽 พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
(@) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
(calendar) วันที่​ 24 มกราคม 2565
(clock) เวลา 13.00 น.
(red flag)(red flag)(red flag)นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ลงพื้นที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต.นาดูน อ.นาดูน เยี่ยมครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 นายวินันท์ หนูแก้ว ซึ่งเป็นผู้พิการ โดยมีพี่สาว นายวินันท์ หนูแก้ว เป็น ผู้สื่อสาร และได้นัดหมายเพื่อมอบถุงยังชีพกับคณะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน (อช.) ในวันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 10.00 น.

🚩 ณ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม #WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 9 times, 1 visits today)