นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วย จนท.พช.อำเภอนาดูน ร่วมพิธีพระราชทานวิสุงคามสีมา

เข้าชม 8 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽 พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
(@) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
(calendar) วันที่​ 21 มกราคม 2565
(clock) เวลา 10.00 น.
(red flag)(red flag)(red flag)พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดสระศิลา บ้านหนองหิน หมู่ ที่ 10 และหมู่ที่ 15 ต.หัวดง อ.นาดูน โดยมีพระครูโสภณเจติยาภรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาดูน เจ้าคณะตำบลหัวดง และเจ้าอาวาสวัดสระศิลา ถวายการตอนรับ (red flag)(red flag)ในการนี้ นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านประกาศฯ เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา (red flag)ในโอกาสนี้ นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ร่วมพิธี และทำโรงทาน กาแฟเย็น นมเย็น และส้มเขียวหวาน

🚩 ณ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม #WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 8 times, 1 visits today)