พช.นาดูน ให้การตอนรับคณะกรรมการการคัดเลือก ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565

เข้าชม 13 ครั้ง

🙏🏽🙏🏽 พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
(@) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
(calendar) วันที่​ 19 มกราคม 2565
(clock) เวลา 11.00 น.
(red flag)(red flag)(red flag)นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตโซน 3 เข้าประกวดครัวเรือนต้นแบบฯ ระดับจังหวัด (*) ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่คัดเลือกแปลง 2 จุด คือ (*) (check mark)จุดที่ 1.แปลงนายพรมมี สนามพรม บ้านหนองโปร่ง หมู่ที่ 2 ต.ดงยาง อ.นาดูน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แบบมาตรฐาน 1:2 ดินร่วนปนทราย (check mark)จุดที่ 2.แปลงนางคำมี นามภะพา บ้านวังบอน หมู่ที่ 9 ต.หัวดง อ.นาดูน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แบบมาตรฐาน 1:1 ดินร่วนปนทราย โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 1.รูปแบบแปลง มีองค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม สวยงาม ตามหลักการฯ 2.ความเข้าใจตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ 3.บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง 4.ความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 5.ผลสำเร็จที่ภาคภูมใจของครัวเรือนต้นแบบ 6.การนำเสนอ

🚩 ณ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม #WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 13 times, 1 visits today)